OFERTA

 

DLA ZLECENIODAWCÓW ZADAŃ STRICTE DROGOWYCH
Projekty budowy dróg i ulic o różnej kategorii ruchu realizowane w oparciu o FIDIC, gdzie wyjątkowo   precyzyjnie   przestrzegamy zapisów SIWZ we wszystkich zakresach i dbamy o jak najściślejszą współpracę z Inżynierem Kontraktu.
Zakres wykonywanych przez nas prac obejmuje m.in.:
● Prace przygotowawcze – projekt organizacji ruchu, zajecie terenu, wycinkę drzewostanu, oznakowanie
● Prace ziemne – mikro i – makroniwelacja terenu
● Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1, podbudowy pomocnicze i zasadnicze
● Konstrukcje nawierzchni – betonowe i asfaltobetonowe
● Prace brukarskie
● Prace związane z odwodnieniem – kanalizacja deszczowa, separatory, zbiorniki retencyjne
● Elementy bezpieczeństwa ruchu i stała organizacja ruchu
● Zagospodarowanie terenów zielonych – trawniki, nasadzenia, pielęgnacja
● Ogrodzenia terenu
● Konserwacja i utrzymanie dróg – letnie i zimowe

DLA ZLECENIODAWCÓW, GDZIE PRACE DROGOWE SĄ JEDNYM Z ELEMENTÓW INWESTYCJI
Przykładem takich realizacji jest budownictwo mieszkaniowe, gdzie usługi w zakresie drogowym wymagają od Wykonawcy zdecydowanie większego zaangażowania. Nakłada się, bowiem na to złożoność form takich jak różne rodzaje nawierzchni, duża ilość łuków, palisady, schody terenowe itp. przy stosunkowo małej powierzchni zadania, a zarazem przy bardzo wysokich wymaganiach estetycznych. Tu współpraca ze Zleceniodawcą jest nie do przecenienia.
Poza pracami typowymi dla prac stricte drogowych wykonujemy także:
● małe formy architektoniczne
● ogrodzenia systemowe – bramy, furtki
● urządzenie terenu osiedla – ławki, śmietniki, stojaki na rowery
● place zabaw – nawierzchnia bezpieczna, zabawki

DLA ZLECENIODAWCÓW INDYWIDUALNYCH
Mamy pełną świadomość indywidualności każdej osoby. Wiemy, że każdy decydując się na inwestycje w swoim najbliższym otoczeniu chce stworzyć rzecz funkcjonalną, ale także  piękną  i  niepowtarzalną.  Zawsze współpraca  rozpoczyna  się  od  wizji  lokalnej w trakcie, której poznajemy oczekiwania Klienta pod względem użytkowym, a od strony technicznej warunki wodno-gruntowe. To pozwala nam na określenie zakresu prac ziemnych, oraz wymaganej konstrukcji nawierzchni. Pomagamy również w rozwiązaniu częstych problemów technicznych z odprowadzeniem wód opadowych. Określenie rodzaju nawierzchni, wzorów i kolorystyki pozostawiamy Inwestorowi ograniczając się do roli doradczej w zakresie praktycznego zastosowania różnych rodzajów nawierzchni. Oferta materiałów elementów nawierzchni drogowej, płytek tarasowych, kostek brukowych, palisad, krawężników, obrzeży, ograniczników jest olbrzymia. Na życzenie możemy także dostarczyć Katalogi i próbki materiałów.

Komentowanie jest wyłączone.

Komentowanie jest wyłączone